General terms of service and privacy policy
Yleiset käyttöehdot ja tietosuoja

Terms of Service

Purpose of the website

The primary purpose of the site is monitoring the water consumption of one's own properties and ordering alarm messages from the water meter to e-mail and the application. The user is responsible for the water consumption of his property and its monitoring, regardless of whether it is possible to monitor the water consumption through the Vesiportaal or whether the alarm message reaches the user. The administrator does not take any responsibility for possible damages that have arisen due to incorrect information in Vesiportaal or failure to deliver an alarm message.

Using the Site

The site user must follow the site's terms of service and any other instructions given on the site. Automatic transfer of information presented on the site to other sites is prohibited.

Registration

By registering as a user of the site, the user has the opportunity to link consumption points to his own account and order alert messages from them. When registering, the user must provide a valid e-mail address. User accounts created with incomplete or clearly incorrect information will be deleted without prior warning.

Correctness of information

The administrator is not responsible for the correctness of the information displayed on the site. Consumption data is transferred from Vesiportatil's external operator. The administrator is not responsible for possible data transmission errors or other problems, as a result of which the external data available on the site may be displayed incorrectly or incompletely.

Data storage

The aim is to keep the user and consumption data added to the site on the site for as long as possible, consumption data, however, usually for a maximum of 2 years. However, the administrator is not responsible for lost data, for example in the event of a possible server failure or other malfunction.

Delete user account

The user account can be disabled temporarily or completely by the administrator's decision, if the user interferes with using the site, violates the site's terms of use or causes other harm to the site. A registered user can delete his own account while logged in to the service in the My Account section or by using the contact form.

Issues of responsibility

The user uses the site entirely at his own risk. The administrator is under no circumstances liable for damages caused directly or indirectly by the site.

Site status

The site is in use for the time being. The website can be terminated by the administrator's decision even without a separate notice. The administrator is not responsible for possible outages that prevent the use of the site in whole or in part.

Changes to terms of use

Terms of use can be changed if necessary. The new terms of use appear during normal use of the site without user action. If the user does not accept the new terms, he must stop using the site.


Register and Privacy Statement

Combined Register statement and information document.

01.08.2022

Register keeper and contact person

Elkome Oy
support.vesiportaali@elkome.com

Name of the register

Vesiportaali user register

Purposes of personal data

With the help of personal data, the user can add consumption points to his account and order alert messages. In addition, the site administrator can use personal data to communicate with registered users if necessary.

Data content of the register

The following information about all users has been stored in the register:

 • User email address
 • User password hash
 • Date of registration
 • Login log
 • Mobile devices registered by the user
 • User settings including e.g. alert information

If the user has connected an Apple, Facebook or Google account to their user account, the following information is also stored:

 • Unique identification number of the service user account

Regular data sources

The information in the register is primarily obtained from the user himself when registering and using the site. Some of the information in the personal register is obtained through a third party when the user connects an Apple, Facebook or Google account to his user account.

Use of cookies

The website uses cookies to implement the functionality of the website and to facilitate the use of the website. Logging into the site without using cookies is not possible. Cookies are not used to track users and are not forwarded to third parties.

Transfers and transfers of data

The information in the user register is not disclosed to anyone, with the exception of the disclosure of information to the authorities in cases required by law, such as for example in the investigation of various abuses or crimes. Personal data is not transferred or stored outside the European Union or the European Economic Area.

Register protection principles

Access to the user register requires access to the site's server, which is protected by a password. Only the administrators of the service have access to the data in the user register. User register information is stored only in electronic form.

Right of inspection

According to 26 – 28 § of the Finnish Personal Data Act, the user has the right to check what information about him has been stored in the register. The inspection request can be made while logged into the service in the My account section or using the contact form.

Correction of information

The administrator corrects, deletes or completes incorrect, unnecessary or incomplete information if necessary at the user's request. Contact us by e-mail or using the contact form. The deletion of the user account and related data is described in the terms of use.

Käyttöehdot

Sivuston tarkoitus

Sivuston ensisijainen tarkoitus on omien kiinteistöjen vedenkulutuksen seuranta ja hälytysviestien tilaaminen vesimittarilta sähköpostiin ja sovellukseen. Käyttäjä vastaa itse kiinteistönsä vedenkulutuksesta ja sen seurannasta riippumatta siitä, onnistuuko veden kulutuksen seuraaminen Vesiportaalin kautta tai saavuttaako hälytysviesti käyttäjää. Ylläpitäjä ei ota mitään vastuuta mahdollisista vahingoista, jotka ovat syntyneet Vesiportaalin virheellisen tiedon vuoksi tai hälytysviestin toimituksen epäonnistuttua.

Sivuston käyttäminen

Sivuston käyttäjän on noudatettava sivuston käyttöehtoja sekä mahdollisesti muita sivustolla annettuja ohjeita. Sivustolla esitettyjen tietojen automaattisesti tapahtuva siirtäminen toisille sivustoille on kielletty.

Rekisteröityminen

Rekisteröitymällä sivuston käyttäjäksi käyttäjällä on mahdollisuus linkittää omaan tiliinsä kulutuspisteitä ja tilata niiltä hälytysviestejä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän on annettava toimiva sähköpostiosoite. Puutteellisilla tai selvästi virheellisillä tiedoilla luodut käyttäjätilit poistetaan ilman ennakkovaroitusta.

Tietojen oikeellisuus

Ylläpitäjä ei ole vastuussa sivustolla näkyvien tietojen oikeellisuudesta. Kulutustiedot siirtyvät Vesiportaalin ulkoiselta toimijalta. Ylläpitäjä ei vastaa mahdollisista tiedonsiirtovirheistä tai muista ongelmista, joiden seurauksena sivustolle saatavat ulkoiset tiedot voivat näkyvät väärin tai puutteellisesti.

Tietojen säilytys

Sivustolle lisätyt käyttäjä- ja kulutustiedot pyritään säilyttämään sivustolla mahdollisimman pitkään, kulutustiedot kuitenkin yleensä enintään 2 vuotta. Ylläpitäjä ei kuitenkaan vastaa hävinneistä tiedoista esimerkiksi mahdollisen palvelinrikon tai muun toimintahäiriön sattuessa.

Käyttäjätilin poistaminen

Käyttäjätili voidaan poistaa käytöstä tilapäisesti tai kokonaan ylläpitäjän päätöksellä, mikäli käyttäjä häiritsee sivuston käyttämistä, rikkoo sivuston käyttöehtoja tai aiheuttaa muuta haittaa sivustolle. Rekisteröitynyt käyttäjä voi poistaa oman tilinsä kirjautuneena palveluun Oma tili-osiossa tai yhteydenottolomakkeen avulla.

Vastuukysymykset

Käyttäjä käyttää sivustoa täysin omalla vastuulla. Ylläpitäjä ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen sivuston suoraan tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

Sivuston tila

Sivusto on käytössä toistaiseksi. Sivusto voidaan lakkauttaa ylläpitäjän päätöksellä myös ilman erillistä ilmoitusta. Ylläpitäjä ei vastaa mahdollisista käyttökatkoista, jotka estävät sivuston käytön kokonaan tai osittain.

Muutokset käyttöehtoihin

Käyttöehtoja voidaan muuttaa tarvittaessa. Uudet käyttöehdot tulevat näkyviin sivuston normaalin käytön yhteydessä ilman käyttäjän toimia. Mikäli käyttäjä ei hyväksy uusia ehtoja, on hänen lopetettava sivuston käyttö.


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja.

01.08.2022

Rekisterin pitäjä ja yhteyshenkilö

Elkome Oy
support.vesiportaali@elkome.com

Rekisterin nimi

Vesiportaalin käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Henkilötietojen avulla käyttäjän on mahdollista liittää tiliinsä kulutuspisteitä ja tilata hälytysviestejä. Lisäksi henkilötietojen avulla sivuston ylläpitäjä voi tarvittaessa olla yhteydessä rekisteröityihin käyttäjiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin on talletettu kaikista käyttäjästä seuraavat tiedot:

 • Käyttäjän sähköpostiosoite
 • Käyttäjän salasanan tiiviste
 • Rekisteröitymispäivämäärä
 • Kirjautumislogi
 • Käyttäjän rekisteröimät mobiililaitteet
 • Käyttäjän asetukset sisältäen mm. hälytystiedot

Jos käyttäjä on liittänyt käyttäjätiliinsä Apple-, Facebook- tai Google-tilin, on tallennettuna lisäksi seuraavat tiedot:

 • Palvelun käyttäjätilin yksilöllinen tunnistenumero

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan ensisijaisesti käyttäjältä itseltään rekisteröitymisen ja sivuston käytön yhteydessä. Osa henkilörekisterin tiedoista saadaan kolmannen osapuolen kautta käyttäjän liittäessä Apple-, Facebook- tai Google-tilin käyttäjätiliinsä.

Evästeiden käyttö

Sivustolla käytetään evästeitä sivuston toiminnallisuuden toteuttamiseksi ja helpottamaan sivuston käyttöä. Sivustolle kirjautuminen ilman evästeiden käyttämistä ei ole mahdollista. Evästeitä ei käytetä käyttäjien seuraamiseen eikä niitä välitetä kolmansille osapuolille.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Käyttäjärekisterin tietoja ei luovuteta kenellekään, poikkeuksena tietojen luovuttaminen viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esimerkiksi erilaisten väärinkäytösten tai rikosten selvittämisessä. Henkilötietoja ei siirretä tai säilytetä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy käyttäjärekisteriin edellyttää pääsyä sivuston palvelimelle, joka on suojattu salasanalla. Ainoastaan palvelun ylläpitäjillä on pääsy käyttäjärekisterin tietoihin. Käyttäjärekisterin tietoja säilytetään vain sähköisessä muodossa.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä kirjautuneena palveluun Oma tili-osiossa tai yhteydenottolomakkeen avulla.

Tiedon korjaaminen

Ylläpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää virheellisiä, tarpeettomia tai puutteellisia tietoja tarvittaessa käyttäjän pyynnöstä. Ota yhteyttä sähköpostin tai yhteydenottolomakkeen avulla. Käyttäjätilin ja siihen liittyvien tietojen poistaminen on kuvattu käyttöehdoissa.